Gedeelde mappen en Verzenden als

Om een map te delen met een andere Kopano gebruiker, klik je rechts op de map en vervolgens op Eigenschappen.
Om een gedeelde map te openen klik je onderin de mappenlijst op ‘gedeelde map openen’.
Toestemming geven voor ‘verzenden als’ aan een andere gebruiker, doe je in Instellingen > Voorkeuren > Gemachtigden aanpassen.
Voor een volledige uitleg kijk je hier.