Is er voor SuiteCRM ook een Nederlandse handleiding beschikbaar?

Ja. Wij hebben een online handleiding beschikbaar. Ook is er een uitgebreide, algemene online handleiding in het Engels beschikbaar van de maker.