Haal een wekelijkse back-up op met alle relevante gegevens uit jouw CRM en bewaar die op een plek die jij kiest.

Met deze optie zetten we elke week een back-up klaar van relevante gegevens als die uit de database van het CRM en de in het CRM opgeslagen documenten en e-mails. Vooral interessant als u het prettig vindt om te allen tijd te kunnen beschikken over een back-up van uw eigen gegevens, of om onafhankelijk te zijn van uw leveranciers.

Per organisatie heb je deze optie meer één keer nodig.

Per maand: € 14,99
/