x
Ondersteuning via chat
x
Vul a.u.b. jouw gegevens in om te verbinden met een medewerker.
Jouw naam: Jouw e-mailadres: Jouw vraag:
Wachten op een medewerker......

Open source

Wij zijn voorstander van open source

Wij zijn een groot voorstander van open source software en open standaarden en gebruiken voor al onze diensten die wij aanbieden software die hieraan voldoet:

 • Alfresco – ECM systeem voor het opslaan en beheren van documenten en andere bestanden
 • NLCloudOpslag – Voor als je op zoek bent naar eenvoudige opslag die vanzelf synchroniseert
 • SuiteCRM – CRM pakket voor het opslaan van klanteninformatie

Deze software draait op een volledig open source platform op basis van CentOS, MySQL, Httpd, Postfix, OpenLDAP en vele andere open source pakketten.


1. Wat zijn open source en open standaarden?

Open source is in feite niets anders dan software waarvan de broncode door de makers beschikbaar wordt gesteld. Dat betekent dat iedereen inzicht heeft in de werking van de software en deze kan hergebruiken voor alle doeleinden. Bij goed onderhouden open source projecten brengt dat bepaalde voordelen met zich mee, zoals:

 • Betrouwbare software
 • Snelle ontwikkeling van software
 • Snel oplossen van problemen
 • Geen ‘vendor lock-in’: je kunt overgaan naar een andere leverancier
 • Zelf de software kunnen aanpassen
 • Vaak geen of lage (‘licentie’)kosten

Enkele bekende voorbeelden van open source software zijn: Linux (op servers veelgebruikt besturingssysteem), Apache httpd (de meest gebruikte webserver ter wereld), MediaWiki (Wikipedia) en LibreOffice (Officepakket).

Open standaarden zijn publiekelijk beschikbare normen. Bijvoorbeeld voor de manier waarop data met andere systemen kan worden uitgewisseld, of de manier waarop bestanden worden opgeslagen en weergegeven. Open source software ondersteunt ook vaak open standaarden. Enkele van de voordelen van open standaarden zijn:

 • Data wordt niet ‘opgesloten’ in het systeem: je kunt deze er altijd weer uithalen
 • Data is te gebruiken door andere systemen en te koppelen met andere systemen
 • Geen ‘vendor lock-in’: je kunt de data onderbrengen bij een andere leverancier

Enkele bekende open standaarden zijn: tcp en ip (communicatieprotocollen op het internet), html en css (veelgebruikte formaten voor webpagina’s en opmaak), pdf (documenten) en png (afbeeldingen).


2. Waarom zou jij voor open source software moeten kiezen?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen heeft open source software een aantal voordelen ten opzichte van gesloten software. Open source software sluit naadloos aan op de ontwikkelingen rondom ‘consumerization’, ‘BYOD’ en ‘cloud computing’ die enkele jaren geleden zijn ingezet, blijven toenemen in omvang. Volgens verschillende rapportages gebruikte in 2011 al meer dan 20% van de Nederlandse ondernemingen open source software.

Consumerization en BYOD (Bring Your Own Device) willen zoveel zeggen dat er consumentenapparatuur op de werkplek wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van de privé iPad en smartphone naar het werk of de thuiscomputer waarop zakelijke e-mail wordt gelezen. Dat betekent dat de software zeer veel verschillende apparatuur en software moet ondersteunen. Daar is open source software vanouds zeer goed in.

Met behulp van cloud computing kan de eigen serverapparatuur de deur uit worden gezet: bijvoorbeeld de mailserver wordt direct vanaf het internet betrokken en er wordt betaald per gebruiker per maand. Geen hoge investeringen meer in dure apparatuur, softwarelicenties, inhuren van externe IT-ers of betalen voor upgrades van de software. Ook op dit terrein speelt open source software een belangrijke rol. De meeste van de grootste internetbedrijven maken op de achtergrond gebruik van open source software om hun diensten aan te bieden. Wij maken ook op de voorgrond gebruik van open source software, zodat alle voordelen behouden blijven voor de gebruikers.


3. Wat zijn de nadelen van open source software?

Zijn er dan geen nadelen? Die zijn er natuurlijk wel, al valt het gelukkig allemaal mee:

Er is minder kennis in de markt van open source software. Er zijn bijvoorbeeld minder professionals die kennis hebben van Linux en Alfresco, dan van Microsoft Windows en SharePoint. Door de fikse toename in de vraag naar open source software de laatste jaren, blijkt het aantal professionals echter snel toe te nemen. Het blijft echter altijd van belang om een goede leverancier uit te zoeken die beschikt over de juiste kennis.
Open source software is daarom voor systeembeheerders moeilijker in te richten en te onderhouden. Een professional die bekend is met het open source pakket zal er echter geen moeite mee hebben om deze goed en efficient te installeren en onderhouden. Voor de gebruiker is er vaak geen verschil te bemerken, omdat de aanpassing voornamelijk plaatsvindt aan de serverkant.

Verder bestaat er onduidelijkheid over het gevaar dat open source door de beschikbaarheid van de broncode minder veilig zou zijn. In veel gevallen wordt het tegendeel echter bewezen: er worden niet meer beveiligingsproblemen gevonden dan bij gesloten software en bij een goed onderhouden pakket wordt de fout soms zelfs dezelfde dag van bekendworden opgelost. Bij slechtonderhouden (gesloten) pakketten kan dat maanden of jaren duren. De keuze van het softwarepakket is daarom van groot belang.

Meer mythes en voor- en nadelen vind je in de fabels en feiten over open source software van de OSOSS.