Administratie

Je kunt je wachtwoord resetten via het Beheerportaal.

Klik op de pagina die opent op de link onder de invulvelden, genaamd 'Wachtwoord vergeten?' en vul je gebruikersnaam in. Wij versturen dan een e-mail naar dat emailadres. Volg de instructies in die e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Let op dat dat wachtwoord voor alle diensten ven ECM2 geldt, dus pas applicaties of mobiele Apps die je gebruikt navenant aan.

Jouw gegevens wijzig je in het adresboek via het Beheerportaal. Log daarop in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

De persoonlijke gegevens binnen de applicaties pas je in de betreffende applicatie zelf aan.

Kijk in de handleidingen van de producten of neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Zie onze contactgegevens.

Je dient de dienst minimaal 1 kalendermaand voor het aflopen van de contractperiode op te zeggen per e-mail. Zet in de opzeggingsbrief je contactgegevens en welke dienst je wilt opzeggen en bij voorkeur de reden. Dan kunnen wij daar misschien nog wat van leren. Nadat wij de opzegging hebben ontvangen zullen wij je daarvan een bevestiging toesturen. Je kunt de opzegging e-mailen naar administratie@ecm2.nl.

Voor de dienst geldt een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van de contractperiode. De dienst dien je per e-mail op te zeggen. Zonder opzegging zal het contract stilzwijgend met één maand worden verlengd.

Wij bieden twee mogelijkheid: op factuur, of via automatische incasso. Wil je overstappen op automatische incasso, log dan in met je persoonlijke logingegevens en geef de gevraagde gegevens door of stuur een mail naar de administratie met je wens en de benodigde contact- en bankgegevens.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De betalingsdatum staat ook op de factuur vermeld.

Facturering geschiedt per drie maanden vooraf voor vrijwel alle diensten. Je krijgt een factuur waarop de gebruiksperiode duidelijk staat vermeld. Tussentijdse wijzigingen worden op de volgende factuur verrekend.

Aan het einde van de eerste contractperiode van drie maanden verlengen wij het contract elke maand met één maand, tenzij anders overeengekomen. Oftewel: het contract loopt automatisch door en is na drie maanden per maand opzegbaar.

Door redundant uitvoeren van de hardware, het netwerk én door de geografische spreiding van de datacenters, gaan wij uit van een hoge beschikbaarheid van 99,8% per maand. In de praktijk is dat echter vaak meer dan 99,9%.