Is er voor Alfresco ook een Nederlandse handleiding beschikbaar?

Ja. Wij hebben een online handleiding beschikbaar. Ook is er een uitgebreide, algemene online handleiding in het Engels beschikbaar via de softwareleverancier, inclusief video’s.