Onder ‘Sites’ zie ik een Site niet terug

In het menu Sites, zie je alleen sites die je als favoriet hebt gemarkeerd. Om een nieuwe Site in het menu te zetten, zoek je de Site op, en klik je in het menu Sites op [Sitenaam] toevoegen aan favorieten.