Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Om rapportages en workflows perfect te maken, kun je SQL queries gebruiken. Dit is een functie voor geavanceerde gebruikers, dus vragen hierover vallen niet onder de helpdesk. We kunnen wel een paar tips geven:
-Als je in een SQL query aan de veldnaam refereert, moet deze correct zijn. De correcte veldnaam zie je als je de muis boven het databasesymbool (blokje met drie streepjes) houdt.
-Lukt een query niet? Gebruik dan ${this} in plaats van de veldnaam voor het veld waarop je de query uitvoert.
-Wordt een rapportage niet gegenereerd na alleen het toevoegen van een veld? Voeg dan bij SQL de volgende query in: SELECT [veldnaam] FROM [modulenaam (voeg '_cstm' toe voor custom velden)] WHERE id_c=${this}. Bijvoorbeeld: SELECT name FROM accounts WHERE id=${this}. Of SELECT name_c FROM accounts_cstm WHERE id_c=${this}.
-Tijden worden opgeslagen in de tijdzone GMT. Wil je dit in een rapportage corrigeren, of anderzins met tijden rekenen? Gebruik dan DATE_ADD(${this}, INTERVAL [aantal in cijfers] [tijdseenheid in engels enkelvoud]). Bijvoorbeeld: DATE_ADD(${this}, INTERVAL 1 HOUR).
-Meer informatie over SQL vindt u hier: http://www.w3schools.com/sql/.

De serverhardware is ondergebracht in twee datacenters: één in Haarlem en één in Amsterdam. De infrastructuur is redundant uitgevoerd. Dat betekent dat als één van beide datacenters uitvalt onbereikbaar is, er geen gegevens verloren zijn en onze diensten bereikbaar blijven. De kans dat een datacentrum uitvalt is overigens extreem klein.

Beide datacenters zijn gecertificeerd groen. Dit is gerealiseerd door deze zo efficient mogelijk in te richten en de 'pue' te reduceren tot onder de 1,2. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot volledig gecompenseerd.

Overige feiten: -Onze databaseservers maken uitsluitend gebruik van SSD's voor een hoge performance. -Al onze server-software is open source. -Onze diensten draaien op een zogenaamde LAMP-stack: Linux, Apache, PHP, MySQL (MariaDB).

Door redundant uitvoeren van de hardware, het netwerk én door de geografische spreiding van de datacenters, gaan wij uit van een hoge beschikbaarheid van 99,8% per maand. In de praktijk is dat echter vaak meer dan 99,9%.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De betalingsdatum staat ook op de factuur vermeld.

Facturering geschiedt per drie maanden vooraf voor vrijwel alle diensten. Je krijgt een factuur waarop de gebruiksperiode duidelijk staat vermeld. Tussentijdse wijzigingen worden op de volgende factuur verrekend.

Probeer altijd als eerste een 'hard refresh' te doen door Ctrl + Shift + R in te geven. De pagina ververst dan en laadt eventuele nieuwe code. Lukt dat niet, controleer dan je internetverbinding door een andere site te bezoeken en deze te verversen (Ctrl+R (Windows) of CMD+R (MacOS). Wordt die site opnieuw geladen, dan kan het zijn dat er een storing is in onze dienstverlening. Wij hebben zelf een signaleringssysteem dat controleert op de beschikbaarheid van onze diensten en wij zijn de storing waarschijnlijk al aan het oplossen. Wil je graag bericht als de storing is verholpen, stuur een mail met de melding van de uitval naar helpdesk@ecm2.nl. Vermeld in de mail in ieder geval de dienst waar het om gaat en je contactgegevens. Nadat wij de storing hebben opgelost melden wij dit via email.

Let ook op dat er onderhoud gepleegd kan worden tijdens ons servicevenster op woensdagen tussen 22:30 en 0.00. Wij berichten je altijd van tevoren over dergelijke werkzaamheden per email.

Op de schijfruimte zit geen harde limiet. Je kunt dus blijven doorwerken. Neem voor een goede afhandeling contact op met de helpdesk op om de schijfruimte te laten uitbreiden, of verwijder enkele niet-gebruikte bestanden en neem contact met ons op om de bestanden definitief te laten verwijderen.

Wij controleren de hoeveelheid gebruikte schijfruimte op regelmatige basis.

Indien je de schijfruimte overschrijdt nemen wij contact met jou op om deze uit te breiden. Zie je de overschrijding zelf al aankomen, neem contact op met de helpdesk. Ook kan je dit aanvragen via het Beheerportaal.

Je kan zelf geen gebruikers aanmaken, daardoor kan je het aantal gebruikers niet ongemerkt overschrijden. Wil je meer gebruikers toegang geven, neem dan contact op met de helpdesk. Ook kan je dit aanvragen via het Beheerportaal.